Elektrody

E-B 121

Elektroda s univerzálním použitím pro svařování značně namáhaných součástí potrubí energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, lodních i stavebních konstrukcí z oceli pevnosti cca 480 MPa, např. P235/S235 až P420/S420 aj. Vhodná pro všechny polohy svařování kromě svislé shora dolů.

OK 46.00

Univerzální rutilová elektroda, snadno ovladatelná ve všech polohách s dobrou odstranitelností strusky. Především pro svařování tenkých plechů z konstrukčních nelegovaných ocelí, např. P235/S235 až P355/S355 aj. Je vhodná i pro stehovací a překlenovací svary. Použitelná i pro svařování pozinkovaných plechů.

OK 48.00

Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku.

OK 61.30

Elektroda s rutil-kyselým obalem a nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni, použitelná i pro stabilizované oceli podobného složení. Není vhodná tam, kde jsou vyžadovány creepové vlastnosti svarového kovu. Nízkonavlhavý obal poskytuje kvalitní svarový kov s možností použití ve všech polohách. Interpass teplota: méně než 150°C.

OK 61.81

Velmi rozšířená rutilová elektroda pro svařování Ti a Nb stabilizovaných ocelí typu 19/9. Vzhledem ke stabilizaci svařovaného kovu lze použít i pro aplikace za vyšších teplot. Interpass teplota: méně než 150°C

OK 63.30

Nejpoužívanější typ nízkonavlhavé elektrody pro svařování nerezavějících ocelí austenitických i neaustenitických.Je použitelná ve všech polohách svařování. Interpass teplota: méně než 150°C.

OK Weartrode 50T

Elektroda pro navařování funkčních ploch, odolávajících korozním vlivům, při současném namáhání rázy, např. součástí armatur, čerpadel, válců na kontilití, nožů nástrojů apod. Navařený kov má martenzitickou strukturu. Náhrada za E-B 511.Předehřev a interpass ~ 200°C. Tepelné zpracování: žíhání na měkko: 780-800°C. Kalení: 950-1000°C / olej nebo stlačený vzduch.

OK Ni-Cl (OK 92.18)

Pro opravy odlitků z běžné šedé litiny ke vzájemnému spojování litinových dílů nebo těchto dílů s ocelovými. Návar je snadno opracovatelný. Použití např. pro šedé litiny GJL resp. GG, temp. litinu s černým lomem GJMB resp. GTS nebo temp. litiny s bílým lomem GJMW resp. GTW.

OK NiFe-Cl (OK 92.60)

Elektroda pro svařování šedé litiny a pro svařování litinových dílů s ocelí se zlepšenými vlastnostmi a vyšší odolností proti vzniku trhlin. Opracovatelnost: dobrá. Tvrdost po svaření: 190 - 240 HB. Použitelná např. i pro litiny s kuličkovým grafi tem (GJS resp. GGG) a pro díly z temp. litiny s černým lomem (GJMB resp. GTS). Předehřev není nutný.

OK 94.25

Elektroda pro svařování mědi a bronzů, hlavně cínových. Je vhodná i pro malé opravy navařováním na oceli nebo svařitelné druhy litin, např. části odlitků čerpadel, ventilů, skříní a opěrných ploch. Nahrazuje původní typ E-S 602. Předehřev a interpass teplota: ~ 300°C.

Napište nám a my se vám ozveme