Technické plyny

Kyslík, dusík, argon a další vzácné plyny

Kryogenní metodu vyvinul pro tento účel Carl von Linde před více než 100 lety. Při tomto způsobu separace se vzduch stlačí, odstraní se z něj vlhkost, mechanické nečistoty a oxid uhličitý a ochladí se na extrémně nízkou teplotu. Vzniklá kapalina se destilací rozdělí na kyslík, dusík, argon a další vzácné plyny. Dnes se používají k oddělování a čištění jednotlivých složek vzduchu i jiné fyzikální metody.

Zdroje

Acetylen

Acetylen se vyrábí řízeným rozkladem karbidu vápníku v přebytku vody. Surový acetylen se poté chemicky čistí a plní do ocelových lahví a svazků, obsahujících porézní hmotu s rozpouštědlem, ve kterém je pod tlakem rozpuštěn.

Vodík

Vodík lze získat reformováním parou z vodní páry, zemního plynu nebo z jiných lehkých uhlovodíků. Také v rafinériích a při elektrolytických procesech používaných při výrobě chlóru se tvoří plyny bohaté na vodík, z nichž lze vodík získávat. Také tyto způsoby výroby používáme, například v závodech Leuna, Buna a Bitterfeld v Německu a v rafinérii Milazzo na Sicílii.

Kapalný vodík

Kapalný vodík se vyrábí v našem závodě v Ingolstadtu v Německu, což je jediný závod na zkapalňování vodíku v Německu. Vodík se zkapalňuje při teplotě -253°C a dopravuje se v kapalném stavu, čímž se sníží dopravní náklady.

Helium

Helium se získává nejekonomičtějším způsobem ze zemního plynu. Dlouhodobé kontrakty zaručují přístup ke zdrojům zemního plynu v USA, Evropě a v Severní Africe.

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý lze získávat z jeho přírodních podzemních ložisek. V Répcelaku (Maďarsko), který představuje největší přírodní zdroj oxidu uhličitého v Evropě, získáváme ročně více než 100000 tun CO2. Kromě toho používáme v jiných místech oxid uhličitý vznikající v chemickém průmyslu a čistíme jej na jakost požadovanou v potravinářském průmyslu.

Plynné směsi

Plynné směsi se připravují buď kontinuálním směšováním čistých plynů přímo na místě nebo jsou též dodávány již smíchané v ocelových lahvích. Příkladem různých plynných směsí jsou naše ochranné plyny (ochranné atmosféry) pro kovozpracující nebo pro potravinářský průmysl.

Skupina produktů, které nabízíme pro použití v potravinářství, splňuje požadavky vyhlášky č. 235/2010 Sb. v platném znění.

Napište nám a my se vám ozveme